SCIENTZ18-A Ultrazvukový prerušovač DNA Výrobcovia a dodávatelia |Čína SCIENTZ18-A Ultrasonic DNA breaker Factory

SCIENTZ18-A Ultrazvukový prerušovač DNA

 • DSCIENTZ18-A UITRASONIC DNA BREAKER

  DSCIENTZ18-A UITRASONIC DNA BREAKER

  Používa sa na sterilitu, môže sa rozdrviť v malom množstve a môže rozbiť chromozómy cez centrifugačné skúmavky.

  Ultrazvukový rozbíjač DNA rozbije, homogenizuje a premieša vzorku izotermickým a bezkontaktným spôsobom.Používa sa na aseptické a ultramikrorozbitie a môže rozbiť chromozómy cez odstredivkovú skúmavku.

  Prispôsobené na predúpravu sekvencovaných vzoriek DNA novej generácie a experimenty s imunoprecipitáciou chromatínu.Pre laboratóriá, ktoré každý deň spracúvajú viaceré vzorky alebo hodnotné vzorky.

  Má výhody vysokej priepustnosti, nízkej straty vzorky a žiadnej krížovej kontaminácie.Postupne sa stáva nepostrádateľným štandardizovaným nástrojom pre výskumné platformy ChIP (imunoprecipitácia chromatínu) a DNA.